• Publiceret 8. juni 2017 -
  • Sidst opdateret 5. marts 2018

Aktiviteter

Arkivernes Dag ›

Siden 2002 har de nordiske statslige arkiver samt stads- og lokalarkiver i Norden samarbejdet om en fælles dag til at promovere arkiverne.

Nordisk Arkivakademi ›

Nordisk Arkivakademi er et fælles forum for kurser og seminarer for arkivpersonale i Norden.

Nordiske Arkivdage ›

En stor nordisk arkivkonference, der holdes hvert tredje år for medarbejdere ved de statslige, kommunale og lokalhistoriske arkiver personale.

Rigsarkivarmøder ›

De nordiske riksarkivarene har arrangert møter hvert år siden tidlig på 1980-tallet.

Vestnordiske arkivdage ›

En konference for arkivmedarbejdere i det vestlige Norden, dvs. for arkivarer i Grønland, Færøerne og Island. De afholdes hvert tredje år med skiftende værtsland.