• Publiceret 1. juni 2017 -
  • Sidst opdateret 25. september 2019

Arkivernes Dag

Siden 2002 har de nordiske statslige arkiver samt stads- og lokalarkiver i Norden samarbejdet om en fælles dag til at promovere arkiverne. Arkivernes Dag holdes den anden lørdag i november hvert år, ofte med åbent hus og et program for publikum omkring dagens tema. Dette er det største, fælles nordiske formidlingstiltag.

Hvert tredje år arbejdes der på en tættere nordisk koordinering, med et fælles tema eller beslægtede temaer.

Formålet med Arkivernes Dag er, at:

  • brande arkivarbejdet
  • vække generel interesse for arkiver
  • øge kendskabet til samlingernes indhold
  • formidle viden om arkivernes virke og deres rolle som kulturinstitutioner
  • fokusere på arkiverne som kulturel og demokratisk ressource
  • styrke samarbejde mellem forskellige arkivinstitutioner både indenlands og over de nordiske grænser
  • øge viden og fagligt arbejde inden for arkiverne
  • opfordre arkivpersonale til at være stolte af deres arbejdsplads og fortælle om den
  • træne personalet i at formidle viden om arkivet

Et vigtigt aspekt er desuden, at den brede offentlighed ses som en væsentlig målgruppe for aktiviteterne, der således på sigte bør række ud over arkivernes traditionelle brugergrupper.
Gennem arrangementer og aktiviteter på dagen gør arkiverne publikum opmærksom på mulighederne for at tage på spændende rejser til fortiden, lige som de orienterer om det daglige arbejde med at sikre den information, som skabes i dag, og som bliver historie i morgen. Det overordnede budskab er, at arkiverne er åbne for alle borgere – at deres tilbud eller tjenester og eksistens er en vigtig del af et demokratisk samfund. Arkiverne er således grundlæggende institutioner med hensyn til at sikre borgernes rettigheder, idet de bevarer dokumenter om kommunikationen mellem borgere og det offentlige.

Hvilke institutioner er med i det nordiske samarbejde?
Alle typer af arkivinstitutioner i Norden kan deltage i Arkivernes Dag. Det gælder statslige, kommunale og andre offentlige arkivinstitutioner såvel som private arkiver og specialarkiver. Som deltagere anerkendes organiserede privatarkiver, offentlige arkiver samt specialarkiver og institutioner, der har arkivdrift som en væsentlig del af deres virkefelt.

 

danskearkiver.dk (2012 – 2017)
arkivensdag.nu
arkistojenpaiva.wordpress.com
arkivforbundet.no/2018/04/19/arkivdagen
skjaladagur.is

Referat/minnesantäckningar fra nordiske møter om Arkivernes dag:

Arkivens Dag Norden 2019

Arkivens Dag Norden April 2018

Nordiskt Möte Om Arkivens Dag Stockholm December 2013

Nordisk Workshop 2011

Deltakere på nordisk nettverksmøte om Arkivernes dag i Riksarkivet i Stockholm, april 2018.