• Publiceret 1. juni 2017 -
  • Sidst opdateret 5. marts 2018

Nordisk Arkivakademi

Nordisk Arkivakademi er et fælles forum for kurser og seminarer for arkivpersonale i Norden. De afholdes på skift i de nordiske lande, og her behandles forskellige centrale arkivemner. Som oftest 2-3 deltagere fra hvert land. Formålet er at eksperter lærer af hinanden og eventuelt kan komme til en fælles holdning på visse områder.

Et særligt seminar om langtidsopbevaring af elektroniske arkiver afholdes ca. hvert tredje år og har gennem en årrække været forum for nordiske arkivarer til at konferere og diskutere aktuelle emner inden for digital arkivering i Norden. Denne konference blev holdt i Danmark i 2014, Island i 2011 og før det i Helsinki i 2008.

 

Præsentation til Nordisk Arkivseminar
Præsentation på RA_Ekspertseminar_01.11.2017
Praksis i Norge – benyttelse av personopplysninger
PAPER DK_
Ekspertseminar
Bevaring af digitale forskningsdata med personoplysninger i Rigsarkivet
Arkivakademi-KBH-bevaringskriterier-Island-1