• Publiceret 1. juni 2017 -
  • Sidst opdateret 5. februar 2021

Nordiske Arkivdage

De Nordiske Arkivdage er en stor nordisk arkivkonference, der holdes hvert tredje år for medarbejdere ved de statslige, kommunale og lokalhistoriske arkiver personale. De holdes på skift i de nordiske lande. De er et forum for samarbejde og afprøvning af ideer og projekter, man kører i de forskellige lande. De Nordiske Arkivdage er det ældste eksempel på nordisk arkivsamarbejde.

Historien bag de Nordiske Arkivdage
På de nordiske historikerkongresser, som begyndte tidligt i 1900 – tallet, var der af naturlige grunde mange arkivarer. I forbindelse med historikerkongressen i Stockholm i 1935 holdt 70 arkivarer i Norden for første gang et dagsmøde for sig selv, altså de første Arkivdage.

I København 1971 blev mødet udvidet til to dage, og deltagerantallet steg til over 100. Ti år senere varede mødet tre dage, og i 1974 voksede deltagerantallet til over 200. Siden har der oftest været mellem 200 og 300 – og de sidste par gange (2012 og 2015) har der været over 300.

Arkivdagene i Härnösand i Sverige i 1991 var de første, som ikke afholdtes sammen med den nordiske historikerkongres (det nordiske historikermøde).

I det 21. århundrede er de Nordiske Arkivdage blevet holdt i Aarhus 2000, Reykjavík 2003, Uppsala i 2006 og i Trondheim 2009. De holdtes i Tavastehus i Finland 2012, København i Danmark 2015. I 2018 afholdes de i Reykjavík i Island. Se oversigten over Nordiske Arkivdage her.

De Nordiske Arkivdages emner
Emnerne for Arkivdagene har blandt andet været arkivbygninger, arkivaruddannelse, arkivet og nationen, arkiverne som forskningsinstitutioner, EDB og arkiv, arkiverne og arkivskaberne, registrering af massearkivalier, kassation og bevaring samt digitalisering.

Arkivdagene har været et særligt vigtigt forum, hvor man har samarbejdet og lært af hinanden. De fungerer som en slags statusrapportering fra de forskellige arkivvæsener, og det er en af fordelene, at mange kan deltage. Men disse konferencer har også været vigtige sociale arrangementer.

Nordiska arkivdagar 1935–2018

1935 I Tukholma ja Uppsala / Stockholm och Uppsala (Ruotsi /Sverige)
1939 II Kööpenhamina / Köpenhamn (Tanska / Danmark)
1948 III Lillehammer (Norja / Norge)
1951 IV Göteborg (Ruotsi /Sverige)
1954 V Turku / Åbo (Suomi / Finland)
1957 VI Århus (Tanska / Danmark)
1961 VII Malmö ja/och Lund
1964 VIII Bergen (Norja / Norge)
1967 IX Helsinki / Helsingfors (Suomi / Finland)
1971 X Kööpenhamina / Köpenhamn (Tanska / Danmark)
1974 XI Uppsala (Ruotsi /Sverige)
1977 XII Oslo (Norja / Norge)
1981 XIII Hanasaari / Hanaholmen (Suomi / Finland)
1984 XIV Ebeltoft (Tanska / Danmark)
1987 XV Laugarvatn (Islanti / Island)
1991 XVI Härnösand (Ruotsi /Sverige)
1994 XVII Hamar (Norja / Norge)
1997 XVIII Åbo (Suomi / Finland)
2000 XIX Århus (Tanska / Danmark)
2003 XX Reykjavik (Islanti / Island)
2006 XXI Uppsala (Ruotsi /Sverige)
2009 XXII Trondheim (Norja / Norge)
2012 XXIII Tavastehus (Suomi / Finland)
2015 XXIV Köpenhamn (Tanska / Danmark)
2018 XXV Reykjavík (Islanti / Island)