• Publiceret 1. juni 2017 -
  • Sidst opdateret 5. marts 2018

Rigsarkivarmøder

De nordiske rigsarkivarer har holdt møder årligt siden først i 1980erne. Disse møder er særdeles hensigtsmæssige og i mange henseender vigtige for rigsarkivarerne, som forum for meningsudveksling og videndeling i forhold til den nationale arkivudvikling og til planlægning af det nordiske samarbejde. Her diskuteres også de nordiske arkivers holdninger og deres deltagelse i det europæiske samarbejde i Europien Archives Group (EAG) og European Board of National Archivists (EBNA), ligesom deltagelse i Archives Portal Europe (APEF), Europeana og E.ARK.

Tidligere møder kan ses her.