• Publiceret 1. juni 2017 -
  • Sidst opdateret 8. marts 2018

Vestnordiske arkivdage

Vestnordiske Arkivdage (VNA) svarer til de Nordiske Arkivdage og er en konference for arkivmedarbejdere i det vestlige Norden, dvs. for arkivarer i Grønland, Færøerne og Island. De afholdes hvert tredje år med skiftende værtsland. De første VNA var i Island 1999, siden i Færøerne 2002 og i Grønland 2005, i Island 2008, i Færøerne 2011, i Grønland 2014 og de næste Vestnordiske Arkivdage afholdes i Island i 2017. De sidste par gange har VNA været i august måned.

Formål
Vestnordiske Arkivdage (VNA) har til formål at styrke samarbejdet imellem de offentlige arkiver i Grønland, Færøerne og Island. Formålet er at give arkivernes personale mulighed for fagligt samarbejde på arkivområdet. På VNA har arkivmedarbejderne lejlighed til at lære af hinanden, ved fagligt at vise hvordan arkivarbejdet udføres, hvordan de faglige forudsætninger og fysiske forhold er og ændrer sig, samt hvordan arkiverne overhovedet løser deres opgaver. Der kan dannes samarbejdsgrupper og -projekter, som kan arbejde imellem arkivdagene.

Tidsramme og frister

  • Før afholdelsen af VNA nedsættes hver gang et udvalg som forbereder Arkivdagene. Udvalget skal være udnævnt senest 16 måneder inden Arkivdagene afholdes. Det indsamler ideer til tema og andet vedrørende planlægning af arkivdagene og udarbejder forslag til program. Værtslandet leder arbejdet og er ansvarligt for planlægningen hver gang.
  • Der skal afsættes 3-4 halve dage til fagligt arbejde, med oplæg eller lignende fra alle lande, opdelt efter tema. Der skal også være plads til fælles, mere personligt samvær og sociale arrangementer, såsom udflugter eller lignende oplevelser, som værtslandet planlægger og står for.
  • Tema og ramme for program skal foreligge 5 måneder inden konferencen. Forslag til oplæg og oplægsholdere skal indsendes 3 måneder inden VNA. Udvalget vælger og organiserer sessioner og andet vedrørende programmet.
  • Tilmeldingsfrist skal annonceres 6 måneder inden konferencen og tilmeldinger skal foreligge mindst 2 måneder inden konferencen begynder.

Værtslandets ansvar
Værtslandet er ansvarlig for den lokale planlægning, lokaliteter og lokal transport til og fra konferencested. Værtslandet sørger for, at kost og logi er bestilt. Det er også ansvarlig for planlægning af festmiddagen, en modtagelse og udflugt. Værtslandet skal prøve at anskaffe eksterne midler som bruges til at betale fælles udgifter, såsom lokaler, festmiddag og udflugt.

Udgifter og gebyr
Deltagergebyr skal besluttes og dækker udgifter som, kost og logi under VNA, mødemateriale m.m. Aftensmad, undtagen festmiddag, betaler hver deltager for sig. Overnatninger betales af deltagerne, men bestilles af værtslandet, hvis andet ikke er mere hensigtsmæssigt.

Gæster
Gæster udenfor Vestnorden og de vestnordiske arkiver, kan indbydes til at deltage i programmet. De betaler rejse, men værtslandet betaler kost og logi, undtagen eventuelt aftensmad.

Styregruppe
Nationalarkivaren og landsarkivarerne danner en overordnet styregruppe for VNA og skal godkende de finansielle rammer og program, inden det udsendes.