• Publiceret 6. januar 2020 -
  • Sidst opdateret 6. januar 2020

Den svenska arkivutredningen klar

Sedan december 2017 har biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar lett en utredning med uppdrag att göra en bred översyn av arkivområdet i Sverige.

Den 18 december överlämnades betänkandet “Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” (SOU 2019:58) till ansvarig minister Amanda Lind.

Du hittar utredningens resultat här.

Mer om utredningens arbete hittar du här.

Riksarkivet har under utredningstiden levererats en rad inspel till utredningen, du hittar dem här.

(Foto: Utredningens resultat överlämnat till kultur- och demokratiministern Amanda Lind i julklappsform den 18 december 2019. Fotograf: Matilda Häggblom)