Den islandske Landkommission 1770–1771 – Fejring i anledning af udgivelse samt 100-året for den dansk-islandske forbundslov af 1918

Rigsarkivet, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1, 1218 København, Danmark

Arrangør
Rigsarkiverne i Danmark og Island

Temaer

Se programmet

Fejring i anledning af ny dansk-islandsk udgivelse med deltagelse af Kulturminister Mette Bock, den danske rigsarkivar Asbjørn Hellum, Islands rigsarkivar Eiríkur G. Guðmundsson, samt forskere fra Island og Danmark.

Arrangementet holdes i Rigsarkivet, Harsdorffsalen, den 13/9 2018 kl. 13-17. Adgang via Tøjhusgade 1, 1218 København.

 

Ny udgivelse med værdifulde dokumenter fra Den islandske Landkommission 1770-1771

Værdifulde dokumenter fra Den islandske Landkommission 1770-1771 bliver udgivet på vegne af Islands Nationalarkiv i samarbejde med Rigsarkivet i Danmark og Islands Historiske Forening. Det første to bind er udkommet, og bind tre udkommer i august 2018. Udgivelsen vil omfatte seks værker i alt, hvoraf de første to er udkommet og det tredje under udgivelse. De tre sidste bind udkommer i 2018-2020.

Stor historisk værdi

Dokumenterne stammer fra Den islandske Landkommission, som rejste rundt i Island fra foråret 1770 til efteråret 1771 og samlede breve og indberetninger fra landets beboere om hvad som helst, de mente kunne være bedre. Embedsmænd besvarede spørgsmål om mange sider af samfundslivet i landet. Og menigmand blev tilskyndet til at fremkomme med sine synspunkter. Flere hundrede mennesker reagerede på opfordringen. Denne forbindelse med den almene befolkning gør arkivet meget specielt og værdifuldt. Udgivelserne indeholder alle dokumenter fra landkommissionen, breve fra beboerne, præster, sysselmænd, lovmænd og højere embedsmænd, samt alle dokumenter fra selve kommissionen inklusive mødereferater og forslag om islandske anliggender. Arkivet kaster lys over det islandske samfund omkring 1770, og dokumenterne belyser dansk forvaltning, og hvordan enkelte områder af det dansk-norske rige var forbundet med det centrale styre.

Støtte fra Augustinus Fonden i Danmark

Augustinus Fonden i Danmark er hovedsponsor og foruden Islands Nationalarkiv har projektet modtaget store bidrag fra Rigsarkivet i Danmark, Islands Historiske Forening og Islands Forskningsfond. Projektet har tidligere fået støtte fra Islands Forskningsråd og Letterstedska föreningen. Værkets redaktører er Hrefna Róbertsdóttir og Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir. Med dem samarbejder forsker Christina Folke Ax, arkivar og seniorforsker Leon Jespersen og vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen fra Danmark og Jóhannes B. Sigtryggsson og Helgi Skúli Kjartansson fra islandsk side.

En vigtig del af vores fælles kulturarv

Det har stor betydning for samarbejdet mellem Islands Nationalarkiv og Rigsarkivet i Danmark. I forrige århundreder var disse to landes historie sammenvævet, og disse udgivelser kaster lys over, hvordan forholdet og forbindelsen mellem landene var. Dokumenterne er en fælles kulturarv, og projektet er skelsættende i arkivernes samarbejde.

“Dokumenterne kaster lys over det islandske samfund i det 18. århundrede og giver samtidig et indblik i den danske forvaltning. Det en vigtig del af en fælles kulturarv, og vi er glade for at kunne bidrage til at de seks værker bliver udgivet”

– Asbjørn Hellum, Rigsarkiver, Danmark

Se programmet