Det 8. norske arkivmøtet 2019

Oslo Kongressenter

Arrangör
Arkivverket, Norsk Arkivråd og Arkivforbundet

Teman

Det 8. norske arkivmøte arrangeres på Oslo Kongressenter 8.-9. april 2019. Arkivmøtet er et samarbeid mellom Arkivverket, Norsk Arkivråd og Arkivforbundet. Målgruppen er alle arkivansatte og arkivinteresserte i Norge, både i arkivdanning og i ABM-sektoren. Les mer på arkivmøtets nettside.

Program med presentasjoner