Møte om nordisk samarbeid om samiske arkiv

Temaer

I Enare i Lappland, Finland.

Program

Torsdag 30.1.2020

Mo?te med Sametingets ordfo?rande Tiina Sanila-Aikio samt ansta?llda vid Finlands Samearkiv i Samisk kulturcentrum Sajos

Presentation av den norska Sannings- och fo?rsoningskommissionen och konsekvenser fo?r arkiven (Inga Marja och Grete Gunn)

Presentation av ICA Indigenous Expert Group och Adelaide- fo?rklaringen (Inga Marja)

Beso?k i Samearkivet

Fredag 31.1.2020

Diskussion om nordiska samearkiv

Presentation av verksamhetsplan fo?r det nordiska samiska arkivsamarbetet 2020–2021 (Maria Press och Grete, Bilaga 2)

Diskussion om den planerade nordiska utbildningen i samisk arkivkunskap (Norge, bilagor 2 och 4)

Presentation av den svenska arkivutrednings fo?rslag ro?rande samiska arkiv (Maria)

Rapport fra?n projektet Digital Access och diskussion om uppfo?ljningen efter 2021 (De samiska arkiven i Finland och Norge)

Referat og saksdokumenter finner du her.

Downloads