Nordisk riksarkivarmøte

Stockholm

Teman

Dagsorden

Sak 1.a Välkommen och godkännande av dagordningen

Sak 1.b. Presentation av Svenska Riksarkivet och det svenska arkivlandskapet

Sak 2.a Kort lägesrapport

Sak 2.b. Ny strategi Danmark

Sak 3. Orientering och diskussion om arkivutredningar

Sak 4. Nordisk Arkivportal och Nordisk Arkivnyt

Sak 5. Vårt nordiska samarbeta och dess utformning

Sak 5.a Ramma för samarbetet

Sak 5.b Prioritering av samarbetsområden

Sak 5.c. Nordisk ekspertseminar / arkivakademi

Sak 6. Nordisk arkivstatistik

Sak 7. Nordiska Arkivdagar 2021

Sak 8. Vad händer i ICA?

Sak 9. Summering och avslutning