Nordisk riksarkivarmøte

Videokonferanse

Temaer

Dagsorden

Sak 1: Kort status fra de nordiske riksarkivene

Sak 2: Nordisk Arkivnyt – kort status

Sak 3: Ny løsning for informasjonsutveksling mellom riksarkivene

Sak 4: Nordisk Arkivportal – anbefaling og muligheter

Sak 5: Nordiske arkivdage i 2022

Sak 6: Nordisk ekspertseminar i 2021

Sak 7: Neste riksarkivarmøte

Sak 8: Annet

Program

Referat fra Nordisk riksarkivarmøte finner du her.

Downloads