Nordisk riksarkivarmøte

Nettmøte

Temaer

Dagsorden

Sak 1. Nordiska Arkivdagarna 2022

Sak 2. Evaluering av nordisk informasjonsutveksling pa? intranettene

Sak 3. Nordisk Arkivportal

Sak 4a. Nordisk ekspertseminar 2021 – digitale privatarkiv

Sak 4b. Nordisk ekspertseminar 2021 – AI, HTR og crowdsourcing

Sak 4c. Nordisk ekspertseminar 2021 – samarbeid om arkivfloken

Sak 5. Kort ra?dslagning om European Archives Group (EAG)

Sak 6. Kort status fra de nordiske riksarkivene

Sak 7. Neste nordisk riksarkivarmøte

Sak 8. Annet

 

Program

Referat fra Nordisk riksarkivarmøte finner du her.

Downloads