Nordisk riksarkivarmøte

Nettmøte

Temaer

Dagsorden

Sak 1. Oppfølging av nordiske ekspertseminar

Sak 2. Beslutning om Nordisk arkivportal

Sak 3. Det nordiske samarbeidet om Arkivenes dag

Sak 4. Kort status fra de nordiske riksarkivene

Sak 5. Neste møte

Program

Referat fra Nordisk riksarkivarmøte finner du her.

Downloads