• Publiceret 17. september 2021 -
  • Sidst opdateret 17. september 2021

Full fart på planeringen inför Nordiska arkivdagarna 1-2 september 2022 i Stockholm

I början av 2022 kommer anmälan till Nordiska arkivdagarna i Stockholm att öppna. Är du intresserad av att arrangera ett förmöte i samband med konferensen är det dags att börja planera för det nu.

Konferensen kommer att äga rum på Clarion Hotel Sign, mitt i stan och nära Stockholms centralstation. Håll utkik här under januari. Riksarkiven i respektive nordiskt land kommer också att förmedla information om när anmälan har öppnat.

Nordiska arkivdagarna arrangeras vart tredje år som ett samarbete mellan de nordiska ländernas nationalarkiv. Nu sker det för 26:e gången. Den 1–2 september 2022 hålls de Nordiska arkivdagarna i Stockholm, denna gång med både fysiskt och digitalt deltagande.

Förmöten

I samband med stora arkivkonferenser brukar det finnas intresse av att arrangera förmöten för olika typer av arbetsgrupper. Om du är intresserad av att ordna ett förmöte så ska du ta kontakt med konferensen projektledare Sofia Särdquist (sofia.sardquist@riksarkivet.se) så snart som möjligt eller senast 15 april 2022 för att säkra en lokal för ert möte i Riksarkivets lokaler i Marieberg (Kungsholmen) eller Täby (Arninge).

Utställare

Vi planerar också för en viss mängd utställare. Mer information om det kommer under hösten.

Tema Arkiv och samhälle

Temat för Nordiska arkivdagarna 2022 i Stockholm är Arkiv och samhälle. Temat belyser arkivsektorns uppdrag att bevara och säkra arkiven för framtiden genom att lyfta fram arkivens roll och betydelse för samhällsutvecklingen – vår gemensamma framtid. Arkivens betydelse för en levande demokrati och inkluderande samtal om gemensamma samhällsfrågor är grundläggande, liksom behovet av dokumentation i samhället. Arkiven behövs. I de samhällsviktiga arkiven dokumenteras vårt samhällsliv både när det fungerar som det ska och när det ställs på prov, som vid en pandemi.