• Publiceret 5. februar 2021 -
  • Sidst opdateret 5. februar 2021

Jubileumsgave fra Samisk arkiv

Samisk arkiv i Kautokeino fyller 25 år i år, og i den forbindelse gir det norske Arkivverket og Samisk arkiv en gave til de samiske kulturinstitusjonene: Gratis digitalisering av arkivene deres.  

– Samisk arkiv fyller 25 år i 2020, og det vil Arkivverket og Samisk arkiv markere ved å tilby gratis digitalisering av arkivene som ligger hos samiske museer og kulturinstitusjoner, sier riksarkivar Inga Bolstad. – De skriftlige sporene etter samisk kultur er få, og det er desto viktigere å ta godt vare på de som finnes.

Både kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og sametingspresident Aili Keskitalo sender sine hilsener i filmen som er laget for å markere jubileet.

– Det samiske folket har ikke fått fortelle sin egen historie, og derfor er det så viktig at skriftlige og muntlige kilder dokumenteres, sier Keskitalo.

– Det er viktig med trygg og langsiktig bevaring og tilgjengeliggjøring av samisk kulturarv, og digitalisering sikrer arkivene for ettertiden, sier Bolstad. – Vi ønsker å speile hele det samiske samfunnet, fra sør til nord, både innland og kyst.

Når arkivene digitaliseres og legges ut på Digitalarkivet, bevares de for ettertiden. Da blir de også tilgjengelig for alle, uten at man må oppsøke arkivet for å se materialet.

I 2021 skal Samisk arkiv lage en metode for skannejobben. Planen er at den enkelte virksomhet sender materiale til Samisk arkiv, som digitaliserer og publiserer innholdet på Digitalarkivet. Sensitivt materiale er selvsagt unntatt, dette legges ikke ut. Etter at arkivene er digitalisert, blir originalene returnert til opprinnelig institusjon, hvor de fortsatt skal oppbevares.

– Vi vil bruke året som kommer til å få mer kunnskap om omfang og volum, og hvordan vi planmessig og forutsigbart kan organisere dette arbeidet i årene som kommer. Dette er et permanent tilbud, og vi må finne gode løsninger sammen med de samiske kulturinstitusjonene, sier fungerende leder ved Samisk arkiv, Stian Norli.

Samisk arkiv i Kautokeino er en del av Arkivverket, og har i 25 år hatt det nasjonale ansvaret for å ta vare på samisk dokumentasjon og bevarer arkiver etter politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt og bedrifter som Beaivvaš, Gáldu og Sámediggi.

(Foto: Erik Borg. Arkivverket/Samisk arkiv/Erik Borgs foto)