Nyheter

Nyheter har til formål å gjøre brukerne oppmerksomme på hva som foregår i den offentlige arkivsektoren i Norden. Her omtales blant annet utstillinger, konferanser, kursvirksomhet og andre utvalgte aktiviteter. Nasjonale begivenheter kan også omtales.