• Publiceret 11. december 2020 -
  • Sidst opdateret 5. februar 2021

Nordisk Arkivnyt: Aller siste utgave er her

Last ned Nordisk Arkivnyt nr. 1/2020 (pdf 11mb)

Nordisk Arkivnyt går inn i sin 65. og siste årgang med at Norge tar over hovedredaktørskapet og utgivelsen av tidsskriftet. Dette er også et svært annerledes år. Koronasituasjonen preger verden, noe som også førte til at det ikke ble gitt ut noe tidsskrift i vår. I september bestemte dessuten utgiverrådet bestående av de nordiske riksarkivarene at Nordisk Arkivnyt legges ned i den formen det har nå. Dette blir derfor den siste utgivelsen av bladet, og vi skal nå teste ut om vi kan bruke hvert lands intranett til å dele erfaringer med de andre landene.

Korona og omstilling

Koronasituasjonen har satt sitt preg også på tidsskriftet, og vi kan lese om hvordan det danske Rigsarkivet gikk sammen med andre kulturinstitusjoner om å samle dokumentasjon på hvordan nedstengingen av landet påvirket det danske samfunnet. Det norske Arkivverket kan fortelle om en rekordstor trafikk på kildenettstedet Digitalarkivet under nedstengingen i vår.

Men det skjer også mye annet: Det svenske Riksarkivet står midt i en omstilling og har innført en ny organisering. Islands Nationalarkiv har som miljøvennlig forbilde satt seg som mål å senke institusjonens utslipp av klimagasser betraktelig. I Finland diskuteres det om arkivlovgivningen må utvikles også der.

Takk for innsatsen!

Redaksjonen vil takke alle som på ulike måter har bidratt til denne utgaven. Vi vil også takke alle for et godt samarbeid gjennom årene.

Til slutt vil vi ønske alle lesere en god jul og et godt nytt år. God lesning!

Ingvild Aarøe Tønnesen