• Publiceret 12. februar 2020 -
  • Sidst opdateret 17. februar 2020

Nordisk samarbeid om samiske arkiv

30. og 31. januar 2020 møttes riksarkivarer, representanter fra samisk arkiv i Finland og Norge og flere andre fra riksarkivene i Finland, Sverige og Norge i det finske samiske arkivet i Enare i Lappland.

Møtet var en oppfølging av riksarkivarmøtet i Kautokeino i Norge for et år siden, der riksarkivarene besluttet å etablere et tettere samarbeidet om samiske arkiv.

I møtet ble arbeidsplanen for det nordisk samiske samarbeidet (NordSam) for de nærmeste årene drøftet. Blant punktene var samisk arkivfaglig utdanning, bevaringsplan for samiske arkiver, felles utstilling og publikasjon basert på samisk arkivmateriale.

Deltakerne fikk også en orientering om prosjektet Digital Access, som er viktig for å gi digital tilgang til samisk kulturarv som er spredt på institusjoner i hele Europa.

Se referat og saksdokumenter her.