• Publiceret 5. februar 2021 -
  • Sidst opdateret 5. februar 2021

Stort medieintresse om massgrav i Östersund

I oktober publicerades en artikel om en massgrav på Frösön i tidningen Östersundsposten (ÖP). Detta fick stort genomslag och Riksarkivet har synts i media i hela landet.

Den gravplats det är fråga om är kopplad till det sjukhus som tidigare fanns på Frösön utanför Östersund och bakgrunden är att en lokalpolitiker ville hedra (med en plakett) minnet av patienter som han menade fallit offer för dåtidens nedsättande syn på mentalsjuka. Han baserade sin forskning på hörsägen bland anställda och lokalbefolkning men gjorde också besök på Riksarkivet i Östersund och studerade där Död- och begravningsboken för Frösö församling. Sjukhuset patienter drabbades hårt av Spanska sjukan under 1918 och när bara ca tio av de avlidna i sjukdomen sändes till hemorten för begravning drogs slutsatsen att resten lagts i en anonym massgrav.

Den 19 oktober publicerade ÖP en artikel om att 50 patienter från Frösö sjukhus begravts anonymt i en massgrav under spanska sjukan. En artikel som rubriksattes med ”Massgrav från 1918 upptäckt på Frösön. Mentalpatienter grävdes ned i hemlighet”.

Många andra tidningar i landet publicerade nyheten vidare som exempelvis Expressen och nyheten syntes och hördes  i även rikstäckande medier som Rapport, TV4 och Sveriges Radio.

Under veckan som följde publicerade ÖP flera nya artiklar på samma tema med hörsägen som främsta källa. För att bemöta sakfrågan skrev Maria Press, chef för Riksarkivet i Östersund, en krönika i ÖP om de källor som finns hos Riksarkivet, och som kan ge en mer nyanserad bild av vad som hände. Där presenterades några exempel som tyder på att det inte var en massgrav och att de döda inte begravdes anonymt. Det handlade till exempel om korrespondens i sjukhusets arkiv med de anhöriga och fattigvårdsstyrelserna 1918 om hur de ville göra med begravningarna. Alla döda var dessutom införda i begravningsböckerna i hemförsamlingarna. Där kunde man också se att en person blivit flyttad från graven på Frösön till hemförsamlingen i Vilhelmina efter ett halvår och begravd på nytt, vilket visar att gravarna inte kan ha varit omärkta.

Kulturredaktören skrev ett genmäle vilket föranledde ännu ett svar från Riksarkivets sida.

– En följd av detta är att ökat intresse efter material från Frösö sjukhus arkiv i läsesalen i Östersund och att arkiven verkligen kommit i rampljuset, säger Maria Press. Artiklarna har också skapat en debatt inom journalistkåren vilket bl a uppmärksammats i Sveriges Radios mediemagasin Medierna.