• Publiceret 21. oktober 2019 -
  • Sidst opdateret 21. oktober 2019

Sverige: Riksarkivet får ansvar för världsminnen

Av Helena Långström, Riksarkivets informationsstrateg

Svenska unescorådet utsåg i juni en ny kommitté för Unescos Världsminnesprogram i Sverige för perioden 2019-2022. Genom beslutet tar Riksarkivet över det administrativa ansvaret för programmet.

Till ny ordförande för kommittén utsågs riksarkivarie Karin Åström Iko och till sekreterare Maja Dahlkvist, arkivarie vid Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala. Björn Asker, enhetschef vid Riksarkivet Marieberg, kommer att bistå i arbetet med världsminnesprogrammet.

– Unescorådets beslut är glädjande, säger Björn. Framförallt understryker det Riksarkivets ledande roll när det gäller att bevara och lyfta fram Sveriges skriftliga kulturarv. Beslutet är en stimulans för alla som arbetar med de historiska arkivbestånden. Ett par tänkbara kandidater till världsminneslistan är under diskussion inom myndigheten, och alla är naturligtvis välkomna att höra av sig med egna förslag.Sverige har idag sju världsminnen, ett av dem finns på Riksarkivet: Alfred Nobels familjearkiv. I arkiven finns bl.a. kopieböcker, manuskript, brevkorrespondens, ritningar, akvareller, avskrift av Alfred Nobels testamente. Alfred Nobels arkiv och Alfred Nobels sterbhus arkiv förvaras tillsammans i Marieberg, de deponerades i Riksarkivet år 1972. Det Nobelska arkivet med handlingar rörande fadern och bröderna förvaras i Landsarkivet i Lund, där de deponerades år 1970.

Unescos Världsminnesprogram grundades 1992 och uppmärksammar det skrivna kulturarvet, så som papper, pergament, trä eller i form av film, foton och filer. Arbetet med världsminnen bidrar till att stärka yttrandefriheten genom att sprida kunskap och information. Sveriges sju världsminnen är Astrid Lindgrens arkiv, Alfred Nobels familjearkiv, Stockholms stads byggnads­ritningar, Silverbibeln, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv och Dag Hammarskjölds samlingar.

Övriga ledamöter i kommittén för världsminnesprogrammet är: Göran Konstenius, verksamhetsutredare, Kungliga Biblioteket, Inger Mattsson, avdelningschef, Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet, Jonas Nordin, professor vid Avdelningen för bokhistoria vid Lunds universitet, Annika Nordström, arkivchef vid Institutet för språk och folkminnen samt Birgitta Svensson, professor i etnologi, Stockholms Universitet.

Foto: Ingmar Bergman (1918-2007) fotograferad i Amsterdam 1966. Bergmans arkiv är idag ett av sju svenska världsminnen. Wikimedia commons (CC0 1.0).