• Publisert 21. Mai 2017 -
  • Sist oppdatert 23. Februar 2021

Ålandsøerne

Ålands landskapsarkiv är det självstyrda landskapet Ålands arkivinstitution (se arkivlag för landskapet Åland, ÅFS 2004:13).

Ålands landskapsarkiv upprättades år 1978 i Självstyrelsegårdens utrymmen på Strandgatan 37 i Mariehamn. Enligt lagstiftningen leder och utvecklar landskapsarkivet dokumenthanteringen inom landskapsförvaltningen samt främjar användandet av arkiven.

Organisation

Ålands landskapsarkiv lyder under utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering. Chefen för Ålands landskapsarkiv bär titeln landskapsarkivarie.

Det åländska arkivverket

Verksamheten omfattar även de statliga arkiven som berör Åland. Äldre arkiv från församlingar och kommuner förvaras likaledes hos landskapsarkivet. Handlingar och dokument från föreningar, företag, stiftelser och privatpersoner, gårdar och byalag har deponerats eller donerats till Ålands landskapsarkiv. Även de privata handlingarna utgör en omistlig del av det skriftliga kulturarv, som Ålands landskapsarkiv förvaltar. På landskapsarkivet lagras och tillgängliggörs information från 1600-talets första år till våra dagar.

Ålands landskapsarkiv har ett omfattande bibliotek med huvudsaklig inriktning mot Ålands historia. Här finns även en god samling genealogisk litteratur för forskare och övriga kunder, som besöker det åländska arkivverket.

Tjänster

Ålands landskapsarkivs tjänster är tillgängliga för alla. Genom att besöka vår läsesal kan man ta del av de handlingar som vi förvarar. Läsesalens öppettider och våra kontaktuppgifter finns på vår webbplats. På denna hemsida finns mer information om vårt uppdrag, vilka arkiv landskapsarkivet förvarar och vilken service vi kan ge.

Landskapsarkivet är även inkopplat i projekt som berör e-förvaltning och digitalisering – även film och ljud samt projekt med fokus på tillgängliggörandet av den åländska tidningspressen.

Gentemot myndigheterna arbetar landskapsarkivet med att ta fram de gällande regelverken för hanteringen, bevarandet och styrningen av dokument- och informationsförvaltningen.