• Publiceret 21. maj 2017 -
  • Sidst opdateret 7. marts 2018

Danmark

Rigsarkivet har til formål at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed for offentligheden. Vores samlinger dokumenterer i ord og billeder vores fælles historie og det danske samfunds udvikling. Her findes det danske demokratis og retsvæsens udvikling, historier om høj og lav, om hverdagsliv og Danmarkshistoriens store begivenheder.

Organisation

Rigsarkivet blev dannet i 1889 ved sammenslutning af Gehejmearkivet og Kongerigets arkiv. Det er i dag en institution under Kulturministeriet og ledes af rigsarkivaren. Rigsarkivet er fællesbetegnelsen for alle statslige arkiver i Danmark. Det har det været siden en organisationsændring i 2014. Arkivet fungerer både som styrelse, kultur- og forskningsinstitution og er opdelt i tre søjler.

Danmarks nationale arkiv

Rigsarkivet indsamler og opbevarer bevaringsværdige historiske kilder fra den offentlige forvaltning i Danmark samt materiale fra private personer, foreninger, organisationer og virksomheder. Vi er hele Danmarks nationale arkiv og rådgiver i arkivfaglige spørgsmål. Siden 1985 har vi desuden fungeret som statens heraldiske konsulent og er ansvarlige for offentlig heraldik i Danmark.

Rigsarkivets læsesale

Rigsarkivet formidler Danmarks historie og giver digital og fysisk adgang til det historiske materiale. Det har betydning for forskere, studerende og for de borgere, der vil skrive og forstå deres egen historie. Vi har læsesale i følgende byer: København, Odense, Aabenraa og Viborg. Dog benyttes der i stigende grad digitaliserede arkivalier via vores online services.

Følg os på de sociale medier

Det er muligt at kontakte Rigsarkivet, dele vores historier, få arkivfaglig hjælp, tastesupport og møde andre brugere på Rigsarkivets sociale medier.

Links til mere om det danske Rigsarkiv

Søg i samlingerne:

Øvrigt:

Læs mere om danske arkiver