• Publiceret 1. november 2017 -
  • Sidst opdateret 5. marts 2018

Færøerne

Færøernes Nationalarkiv (Landsskjalasavnið) skal indsamle og sikre bevaringen af arkivalier (dokumenter), som er af historisk værdi, eller som har retslig eller forvaltningsmæssig betydning for borgere og myndigheder. Færøernes Nationalarkiv skal også sørge for, at de bevarede arkivalier stilles til rådighed for offentligheden og myndighederne.

Alle offentlige myndigheder er forpligtede til at aflevere deres arkivalier til Færøernes Nationalarkiv. Dog er (danske) rigsmyndigheder i Færøerne ikke forpligtede til at aflevere deres udenrigs- eller sikkerhedspolitiske arkivalier. Det er Færøernes Nationalarkiv der bestemmer hvilke dokumenter der er historisk betydningsfulde. Samtidig fungerer Færøernes Nationalarkiv som rådgiver for myndighederne i arkivspørgsmål, se bl.a. www.archives.fo.

Organisation

Færøernes Nationalarkiv blev oprindelig dannet i 1932, under navnet Færø Amts Arkiv, men blev i 1952 overtaget af færøske myndigheder. Færøerne fik egen arkivlov i 1992. Institutionen hører i dag under Kulturministeriet og ledes af en direktør (nationalarkivaren).

Der er ingen regionale eller lokale arkiver i Færøerne, som indsamler offentlige arkivalier, og Færøernes Nationalarkiv varetager derfor alle opgaver vedrørende alle offentlige arkiver i hele landet. I 2017 har Kulturministeriet imidlertid valgt at give finansiel støtte til et treårigt pilotprojekt, som har til formål, i samarbejde med Færøernes Nationalarkiv, at oprette et arkiv í Suðuroy (Tvøroyri), til bevaring af lokale, private arkivalier.

Færøernes nationale arkiv

Udover indsamling og bevaring af historiske kilder fra den offentlige forvaltning i Færøerne, indsamler og bevarer Nationalarkivet også bevaringsværdige arkivalier fra andre aktører i samfundet, såsom private personer, foreninger, organisationer og virksomheder. Vi er hele Færøernes nationale arkiv og rådgiver i arkivfaglige spørgsmål. Siden 2007 har Nationalarkivet, i samarbejde med ‘Færøernes Genbank’, oparbejdet og vedligeholdt en database, som indeholder slægtsforbindelser for alle færinger, det såkaldte ‘Færøske Slægtstræ’ (Ættarbandsskráin).

Nationalarkivets formidling og adgang

Nationalarkivet formidler Færøernes historie og giver digital og fysisk adgang til det historiske materiale. Det har betydning for forskere, studerende og for de borgere, der vil skrive og forstå deres egen historie. Nationalarkivet har også en læsesal, som ligger i Tórshavn. I stigende grad anvendes digitaliserede arkivalier via vores online services, se www.history.fo. Det er også muligt at følge Nationalarkivets aktiviteter på sociale medier.

I en periode, 2011-17, var Færøernes Nationalarkiv del af et større ABM-samarbejde. Dette samarbejde er for nyligt nedlagt. Derfor arbejder Færøernes Nationalarkiv i øjeblikket med at forny sine digitale formidlingsplatforme (hjemmesider etc.), hvilket forventes klart omkring årsskiftet 2017/18.