• Publiceret 21. maj 2017 -
  • Sidst opdateret 5. marts 2018

Grønland

Arkivet ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv – Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

Grønland fik sin egen arkivlov og offentlige, landsdækkende arkiv i 1982. I 1991 blev arkivet sammenlagt med Grønlands Landsmuseum og udgør i dag en samlet institution ved navn Grønlands Nationalmuseum og Arkiv – Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu. Museet og arkivet har dermed fælles økonomistyring og personaleadministration, og samarbejder om større forsknings- og formidlingsprojekter, men fungerer i det daglige som to separate afdelinger, med hver deres faglige kerneområde.

Hele Grønlands arkiv

Grønlands Nationalarkiv er det centrale arkiv for hele Grønlands offentlige sektor arbejder efter den grønlandske arkivlov. Der er ingen regionale eller lokale arkiver i Grønland og Grønlands Nationalarkiv varetager derfor alle opgaver vedrørende alle offentlige arkiver i hele landet. Det betyder at alle de offentlige myndigheder i Grønland, undtagen rigsmyndighederne, er forpligtede til at aflevere deres historisk betydningsfulde dokumenter til Grønlands Nationalarkiv. Det er Grønlands Nationalarkiv der bestemmer hvilke dokumenter der er historisk betydningsfulde. Herudover kan arkivet også fastsætte regler om f.eks. opbevaring af arkivalier. Samtidig fungerer Grønlands Nationalarkiv som rådgiver for myndighederne i arkivspørgsmål.

Samlingerne

Samlingerne består af arkiver fra offentlige myndigheder og institutioner samt forskellige typer privatarkiver som arkivet ifølge arkivloven, også kan indsamle.

Arkiverne rummer primært dokumenter, men i nogle tilfælde også billeder, kort, lydbånd og film, og enkelte arkiver er direkte forbundet med genstands- eller fotosamlinger på museet ved Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu.

I de senere år er der sket en digitalisering af udvalgte dele af samlingerne, både med bevaring og formidling for øje.

Arkivet i forsker- og universitetsparken Ilimmarfik

I 2007 flyttede Grønlands Nationalarkiv ind i nye lokaler i universitets- og forskerparken Ilimmarfik. Her findes også Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, samt Grønlands Sprogsekretariat, Oqaasileriffik. Her har arkivet rummelige kontorfaciliteter samt hovedparten af samlingerne i et klimastyret hovedmagasin i direkte forlængelse af kontorerne.

Der er ansat fire arkivarer, to registratorer samt et varierende antal løst tilknyttede studentermedhjælpere.

Arkivets hovedmagasin.

Arkivets hovedmagasin.

Arkivbesøg, hjemmeside og sociale medier

Besøg i arkivet skal aftales på forhånd og man kan kontakte arkivarerne vedr. planlægning af arkivstudier eller forespørgsler af anden karakter på mailadressen arkiv@arkiv.gl eller telefonnummer +299 36 23 30. Øvrige kontaktinformationer og arkivalier på nettet kan findes på hjemmesiden. Man kan også følge med i arkivets aktiviteter på Facebook.