• Publiceret 21. maj 2017 -
  • Sidst opdateret 5. marts 2018

Island

Islands nationalarkivs rolle

Islands Nationalarkiv er sammen med kommunearkiverne, et offentligt arkiv og har til formål at indsamle, bevare, tilgængeliggøre arkivalier og vejlede brugerne. Arkivets rolle er også at implementere den offentlige arkivering og recordsmanagement, med blandt andet at udstede regler og vejledning på området samt at føre tilsyn med de afleveringspligtige. Nationalarkivet skal forske i og formidle arkivmaterialet.

Nationalarkivets vision er at være en velmotiveret, brugerorienteret forvaltningsinstitution, som leder den offentlige arkivering og recordsmanagement. Borgernes rettigheder, forvaltningens interesser, samt bevaring og formidling af den islandske nations historie, skal altid være i fokus.

Historien

Nationalarkivet blev stiftet som et landsarkiv inden for det danske rigsfællesskab den 3. april 1882. I 1985 fik Nationalarkivet nye lokaler, gamle mejeribygninger ved Laugavegur i Reykjavík, hvor det nu er. Lokalerne er efterhånden blevet tilpasset arkivfunktioner. Bestanden er nu på 44 hyldekilometer, men fordobles de næste 30 år.

Organisationen

Nationalarkivet hører under Undervisnings- og kulturministeriet. I 2014 blev der vedtaget en ny udførlig arkivlov, lov om de offentlige arkiver. Loven forstærker de offentlige arkivers funktion og indflydelse. En ny strategi, som gælder for perioden 2014 – 2018, blev færdiggjort og publiceret i slutningen af 2014. Dette er den første officielle udførlige strategi, som personalet, brugere og andre, der har interesse i arkivets virksomhed, deltog i. Et nyt logo blev designet og offentliggjort 1. januar 2015 og markerede sammen med strategien nye tider for Nationalarkivet. Siden 2014 har arkivets struktur været ændret to gange. Nuværende organisationsstruktur er fra 1. december 2016.

Nationalarkivets brugerservice

Nationalarkivet giver adgang til arkivalierne på læsesalen på Laugavegur 162 i Reykjavík og via hjemmesiden hvor brugerne kan tilvælge særformidlingssider. En af de mest anvendte er folketællingsdatabasen (har engelsk og dansk interface). Der finder man også den årlige Arkivdagens web og arkivdagen har også en facebookside. Nationalarkivet har på grund af det langvarige projekt om højlandsagen (hvem ejer indlandet i Island) kunnet lave to websider baseret på det forskningsarbejde, som arkivets personale har udført. Den ene er en database, som er et indholdsregister til dombøgerene. Den anden web giver adgang til forskellige arkivalier, der på forskellig vis har oplysninger om ejerskabet af jordejendom.

Nationalarkivet har en facebookside hvor venner (2739) og andre interesserede kan følge med i hvad der sker.