• Publiceret 21. maj 2017 -
  • Sidst opdateret 5. februar 2021

Norge

Arkivverket i Norge

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av arbeidet med privatarkiv.

Historikk og organisasjon

Arkivverket har arbeidssteder i Oslo, Bergen, Trondheim, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Hamar og Tromsø, i tillegg til Samisk arkiv i Kautokeino og Norsk helsearkiv på Tynset.

Riksarkivet ble etablert i 1817 på Akershus slott. Stedet hadde lang tradisjon som arkivdepot: Allerede på 1300-tallet huset borgen diplomer og pergamenter skapt av den norske kongen.

Arkivverket ble dannet i 1904, bestående av Riksarkivet, statsarkivene i Trondheim og Bergen. Senere har etaten blitt utvidet med seks statsarkiv – senest på Kongsberg i 1994 – Samisk arkiv og Norsk helsearkiv

Etaten er underlagt Kulturdepartementet med riksarkivaren som øverste leder. Hennes myndighet er beskrevet i arkivloven og arkivforskriften. Ut ifra en målsetning om én samlet etat gjennomgikk Arkivverket en omorganisering i 2016.

Tjenester

Arkivverkets tjenester er tilgjengelige for alle. Ved Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv er det lesesaler som holder åpent for publikum. Informasjon om arkivene og tjenestene finnes på nettstedet Arkivverket.no. En voksende mengde arkivkilder er tilgjengelige digitalt på Digitalarkivet.no. Arkivkataloger fra norske arkiver er publisert på Arkivportalen.no.

Arkivverket i sosiale medier:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube