• Publiceret 21. maj 2017 -
  • Sidst opdateret 5. februar 2021

Sverige

Riksarkivet ansvarar för den statliga arkivverksamheten i Sverige och har i uppdrag att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning och att göra arkiven tillgängliga.

Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer. Riksarkivet arbetar för att vara en länk mellan dåtid, nutid och framtid.

Organisation

Riksarkivets verksamhet reglerades för första gången 1618. Dagens svenska riksarkiv är en sammanslagning av Riksarkivet, Krigsarkivet, Svenskt biografiskt lexikon och sju regionala landsarkiv. Riksarkivet bedriver även storskalig digitalisering och har hand om statens heraldiska verksamhet.
https://riksarkivet.se/organisation
https://riksarkivet.se/om-oss

Att använda arkiven

Genom att besöka oss på plats eller via nätet kan man ta del av de ca 80 mil pappershandlingar och de 180 miljoner digitala bilder som vi förvaltar. Riksarkivet har läsesalar i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Härnösand, Stockholm, Täby och Östersund. Dessutom kan man ta del av statliga arkivhandlingar hos Stockholms stadsarkiv, Malmö stadsarkiv och Värmlandsarkiv i Karlstad.
https://sok.riksarkivet.se/
https://riksarkivet.se/besok-oss

Följ oss på sociala medier

https://riksarkivet.se/riksarkivet-i-sociala-medier