• Publiceret 23. februar 2021 -
  • Sidst opdateret 23. februar 2021

Vår samtid, for fremtiden: Arkivverkets bevaringsplan for privatarkiv i Norge

Bevaringsplanen for privatarkiv ble lansert før jul og listet opp nær tusen bedrifter, organisasjoner og institusjoner som alle har betydning for utviklingen av Norge. Det er en plan for hvilke typer privatarkiv vi vil ta ansvar for i Arkivverket, og hvilke kriterier vi legger til grunn for utvelgelsen.

Planen tar høyde for at vi lever i en digital tid hvor dokumentasjon skapes og forvitrer i et heseblesende tempo. I tillegg er planen et viktig verktøy i vår egen arbeidshverdag, en ressurs for utviklingen av vårt fagfelt, et redskap for samhandlingen med resten av arkivsektoren og ikke minst – en dokumentasjon på det utvalget vi har gjort for fremtidens brukere og arkivarer.

Digitaliseringens utfordringer 

Med den stadig økende digitaliseringen i både offentlig og privat sektor, blir en eventuell bevaring et kappløp med tiden. Dokumentasjon opprettes, lagres og formidles i ulike digitale systemer, på ulike plattformer og i enorme mengder. Det kommer dessverre med en utløpsdato i form av system- eller leverandørskifter, utdaterte programvarer og ustabile lagringsformater.

Det blir også stadig mer synlig for oss at internasjonale forhold og hendelser påvirker vår hverdag og arbeid. En pandemi med utspring på andre siden av kloden fører til nedleggelser av hjørnesteinsbedrifter i Norge. Hva skjer med arkivene? Politivold og rasehat i USA fører til opprettelse av nye organisasjoner og aksjoner i Norge. Hvem dokumenterer det, og hvordan?

Vi må handle nå

Samfunnsutviklingen skjer i dag, og det går vanvittig fort! Dette krever mye av oss som jobber med bevaring av privatarkiv. Skal vi lykkes med å fange den bevaringsverdige dokumentasjonen før den forsvinner, må vi handle nå.

Arkivverket skal bevare dokumentasjon av nasjonal betydning og i allmennhetens interesse. Vi skal dokumentere det nasjonale og det norske i samfunnet i dag. Men hva er det? Som vi vet, er arkivene spor av mennesker og levde liv. For Arkivverket blir det derfor viktig å bevare arkiv fra aktører som har hatt og har betydning for utviklingen av Norge og det norske på en rekke ulike felt. Det skal dekke hele eller store deler av landet og skal ha interesse for eller berøre en større del av Norges befolkning.

Arkivverket tar nå en klar rolle og ansvar i det mangfoldige landskapet av bevaringsinstitusjoner i Norge. Med dette håper vi å styrke og videreutvikle det gode samarbeidet med resten av arkivsektoren og å jobbe målbevisst mot vårt felles mål om en helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Les mer på Arkivverkets nettsider.

Bildetekst: Organiseringer skjer både som spontane folkeaksjoner som demonstrasjonen «We can’t breathe – rettferdighet for George Floyd» utenfor Stortinget 5. juni i år, og som langvarige interessearbeid i foreninger. Våre bevaringskriterier fanger opp begge deler. Foto: Terje Pedersen/NTB.